Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25
Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information från Ätrans vattenråd
2. Information
3. Inkomna motioner och Ulricehamnsförslag
4. Inkomna interpellationer och frågor
5. Svar på interpellation - Vilka konsekvenser får anpassningskravet på sektor lärande?
6. Rättelse av taxa för plan- och exploateringsenheten 2023
7. Riktlinje för civil beredskap
8. Partistöd 2023
9. Valärenden
Avslutning