Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information
2. Inkomna motioner och Ulricehamnsförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Tillfällig fullmäktigeberedning - Namnge offentliga byggnader
5. Reglemente för krisledningsnämnden
6. Årlig översyn av mål och uppdrag 2023
7. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Adolf Molanders Minne 2022
8. Förslag till budget och verksamhetsplan 2024-2026 Tolkförmedling Väst
9. Revidering av förbundsordning Tolkförmedling Väst
10. Inriktningsbeslut för detaljhandel på Rönnåsen etapp 2
11. Utvidgning av VA-verksamhetsområde, Annestorp 4:28 m.fl.
12. Inriktningsbeslut om nytt kulturhus
Ajournering
13. Övertagande av väghållarskap för del av riksväg 46 från Trafikverket
14. Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2023, SoL och LSS
15. Motion om de ökade kostnaderna för IT-verksamheten (SD)
16. Motion om att inrätta ett kommunalt klimatråd i Ulricehamn (V)
17. Motion om att göra ett av kommande äldreboenden till SällBo (V)
18. Motion om minst en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i Timmele (NU)
19. Motion om att hitta möjligheter för en årlig kulturvecka/festival med Ulricehamns Kulturskola i spetsen (M)
20. Motion om att webbsända öppna delen av kommunstyrelsens möte (SD)
21. Motion om förändringar vid Bogesundsgatan och Lilla Torget (NU)
22. Motion om förbättrade lokaler vid Älmestads förskola (NU)
23. Ulricehamnsförslag om att pensionärer ska få åka gratis med Västtrafik från 65-årsålder
24. Ulricehamnsförslag Bygg friidrottsbanor på Tingsholms grusplan
25. Valärenden
Avslutning