Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information
2. Inkomna motioner och medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
5. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
6. Riktlinjer för politisk organisation
7. Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar
8. Policy för miljöarbetet
9. Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan för IT
10. Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad
11. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2021
12. Ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 SoL och LSS
13. Svar på återremiss av motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla
14. Svar på återremiss av motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner
15. Svar på motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra veckors sammanhängande semester under årets alla dagar
16. Svar på motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år
17. Svar på motion gällande Ulricehamns biosfär Naturpark
18. Svar på motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan
19. Valärenden
Avslutning