Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information
Ajournering
Upprop
2. Inkomna motioner och medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Svar på interpellation gällande Brunnsnäs 2020/556
5. Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation 2020/585
6. Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020/516
7. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 2020/404
8. Budgetuppföljning oktober 2020 2020/536
9. Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 2020/454
Ajournering
Upprop
10. Avtal med Ulricehamns Ski Event AB 2020/582
Upprop
11. Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun 2017/418
Upprop
Ajournering
Upprop
Upprop
12. Ansökan om investeringsmedel för hastighetsåtgärder Marbäcksvägen 2020/474
13. Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna skola 2019/282
Upprop
14. Svar på motion om att alla yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen får minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen lön 2019/546
15. Svar på motion om att karriärtjänster för undersköterskor skapas 2019/549
16. Svar på motion om mentorsprogram för personer med utländsk språkbakgrund 2019/547
17. Svar på motion om att underlätta för hemtjänsten 2019/697
18. Svar på motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur 2020/302
19. Svar på motion gällande Ulricehamnsbygdens ridklubbs fortsatta verksamhet 2018/802
20. Valärenden
Avslutning