Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26
Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information
2. Inkomna motioner och medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Ansvarig utgivare, webbsändning av kommunfullmäktige
5. Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61)
6. Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2022
7. Regler för inkallande av ersättare 2023-2026
8. Ej verkställda beslut kvartal 3, 2022 SoL och LSS
9. Delårsrapport januari - augusti 2022 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
10. Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-utrustning 2023
11. Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl.
12. Svar på motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av batterifabrik i Lockryd
13. Valärenden
Avslutning