Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information
2. Inkomna motioner och medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Demokratiberedningens slutrapport
Ajournering
5. Förslag om samverkan avseende Överförmyndarens verksamhet
6. Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
7. Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2022
8. Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2022
9. Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2022
10. Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-utrustning 2022
11. Ansökan om ytterligare investeringsmedel om- och tillbyggnad gruppbostad Markuslyckedreven
12. Svar på motion - Handslaget om fler feriejobb
13. Svar på motion om snabbare internetuppkoppling i skolorna
14. Svar på återremiss av motion om vätgasstation
15. Svar på motion om att tillskapa en pott för utveckling av stadskärnan
16. Svar på motion om visselblåsarfunktion
17. Svar på motion om att införa fast omsorgskontakt
18. Valärende: Val av huvudmän till Ulricehamns Sparbank 2022-2026
19. Valärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Chatarina Staafjord
Avslutning