Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information
2. Inkomna motioner och medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Budget och verksamhetsuppföljning augusti 2020
5. Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31
6. Skattesats år 2021 för Ulricehamns kommun
7. Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2020 SoL och LSS Redovisning av motioner och medborgarförslag år 2020
8. Svar på motion om barnrättsombud
Ajournering
Upprop
9. Svar på motion om att bjuda in Johan Westerholm som föreläsare med särskilt fokus på Ibn Rushd
10. Svar på motion angående utredning av alternativ gällande nytt reningsverk i Vist
11. Svar på motion om utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog
12. Svar på motion om vätgasstation, HRS
13. Svar på motion angående framtida sopsystem i Ulricehamns kommun Valärenden
Avslutning