Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information från KPMG gällande revisionsrapport Kartläggning av Ulricehamns kunskapsresultat och jämförelse med fyra kommuners resultat i grundskolan
Upprop
2. Information
3. Inkomna motioner och medborgarförslag
4. Inkomna interpellationer och frågor
5. Överlämnande av demokratiberedningens slutrapport
6. Gemensam avfallsplan 2021-2030
7. Budgetuppdrag - Samordning av arbetet med barns rättigheter
8. Inriktningsbeslut energi- och miljöcenter EMC
9. Revisionsrapport stiftelser och donationsfonder år 2020
Upprop
Upprop
10. Budgetuppföljning oktober 2021 2021/607
Upprop
Ajournering
11. Svar på motion om effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt
12. Svar på motion om billigare boende
14. Svar på motion om att det bör skyltas om till 30 km/h hela sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan
15. Svar på motion om namnbyte på Ulricehamns musikskola
16. Svar på motion gällande en koldioxidbudget i Ulricehamns kommun
17. Svar på motion om riktlinjer för plantering av träd i Ulricehamns kommun
Ajournering
18. Svar på motion om marknadsanpassad avgift för kommunens ställplatser för husbilar
Upprop
19. Svar på motion angående projektet Åsundenöring
20. Valärenden
Avslutning