Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information från Näringsliv Ulricehamn AB
2. Information
3. Inkomna motioner och medborgarförslag
4. Inkomna interpellationer och frågor
5. Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun
6. Geografiska platser för högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61)
7. Partistöd 2022
8. Svar på motion om strategisk plan för bostadsbyggande i hela kommunen
9. Svar på motion om att kartlägga kommunens näringsliv till 2040
10. Svar på motion om Nyföretagarcentrum
11. Svar på motion om att utreda ny högstadieskola och renovering/tillbyggnad av befintliga skolor
12. Svar på motion om skolbyggnader
13. Svar på motion gällande tilläggsdirektiv avseende den pågående skolutredningen om en ny högstadieskola i Ulricehamn
14. Svar på återremiss av motion om övergång till Fria program
15. Svar på motion om att kartlägga om det finns en tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns förvaltning
16. Svar på motion om pandemitrötthet
17. Valärenden
Avslutning