Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
Upprop
Upprop
1. Information
2. Inkomna motioner och medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Upprop
5. Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst
Upprop
6. Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Upprop
7. Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 Sol och LSS
Upprop
8. Budget och verksamhetsuppföljning april 2021
9. Tilläggsbudget 2021
Ajournering
Upprop
10. Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem för biblioteken i 11. Boråsregionens kommuner
11. Ansökan om investeringsmedel till projektering nybyggnad boendedelar Ryttershov
12. Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4
13. Antagande av VA-översikt strategisk VA-plan
14. Antagande av delplaner strategisk VA-plan
15. Svar på motion om beredningarnas betydelse i den demokratiska beslutsprocessen
16. Svar på motion gällande partistöd
17. Svar på motion om psykiatriboende
18. Valärenden
Avslutning