Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Allmänhetens frågestund
2. Information
3. Inkomna motioner och Ulricehamnsförslag
4. Inkomna interpellationer och frågor
5. Ulricehamnsförslag om tillägg till översiktsplan 2040 gällande vindkraft
6. Revisionsberättelse år 2023
7. Årsredovisning 2023 Ulricehamns kommun
8. Årsredovisning för Sjuhärads Samordningsförbund 2023
9. Granskning av otillåten påverkan och tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns förvaltning och bolag
10. Redovisning av motioner, medborgarförslag och Ulricehamnsförslag våren 2024
11. Samverkansavtal e-arkiv
12. Riktlinjer för sponsring
13. Revidering av reglemente för valnämnden
14. Ansökan om investeringsmedel för ombyggnation av gruppbostad Nillas väg
15. Detaljplan för del av Ubbarp 8:16, Ulricehamn "Rönnåsen etapp 2"
16. Motion om kommunekolog (MP)
17. Motion om minst en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i Hökerum (NU)
18. Motion om tillskapande av nya parkeringsplatser för korttidsparkeringar (NU)
19. Motion om avgiftsfri kulturskola (S)
20. Motion om stöd till barn med frihetsberövad förälder (S)
21. Motion om initiativärende i nämnd (SD)
22. Valärenden
Avslutning