Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information
2. Inkomna motioner och medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Handlingsplan för minskad mikroplastspridning
5. Skattesats 2022 för Ulricehamns kommun
6. Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2022
7. Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS
8. Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
Roland Karlsson (C)Mikael Levander (NU)Mikael Dahl (C)Klas Redin (S)Sebastian Gustavsson (M)Cristina Bernevång (KD)Niclas Sunding (-)Jan-Olof Sundh (V)Adela Brkic Carlsson (L)Arne Fransson (MP)Richard Hallifax (M)Anonym Användare ()Wiktor Öberg (M)Mikael Levander (NU)Arne Sjögren (V)Wiktor Öberg (M)Anonym Användare ()Klas Redin (S)Wiktor Öberg (M)Dan Ljung (V)Roland Karlsson (C)Niclas Sunding (-)Roland Karlsson (C)Anonym Användare ()Mikael Levander (NU)Wiktor Öberg (M)Sebastian Gustavsson (M)Mikael Levander (NU)Sebastian Gustavsson (M)Mats Bogren (NU)Margareta Juliusson (M)Wiktor Öberg (M)Jan-Olof Sundh (V)Margareta Juliusson (M)Niclas Sunding (-)Anonym Användare ()Niclas Sunding (-)Anonym Användare ()Niclas Sunding (-)Anonym Användare ()Mats Bogren (NU)Roland Karlsson (C)Adela Brkic Carlsson (L)Ingemar Basth (MP)Mikael Dahl (C)Niclas Sunding (-)Mikael Dahl (C)Mikael Dahl (C)Mikael Levander (NU)Niclas Sunding (-)Tommy Mårtensson (S)Niclas Sunding (-)Mikael Odhage (MP)Anonym Användare ()Niclas Sunding (-)Anonym Användare ()Niclas Sunding (-)Jenny Kvist (S)Inga-Kersti Skarland (S)Niclas Sunding (-)Anonym Användare ()Inga-Kersti Skarland (S)Niclas Sunding (-)Mikael Levander (NU)Wiktor Öberg (M)Arne Sjögren (V)Jan-Olof Sundh (V)Niclas Sunding (-)Catharina Örtendahl Rylid (M)Anonym Användare ()Inga-Kersti Skarland (S)Niclas Sunding (-)Mats Bogren (NU)Tommy Mårtensson (S)Mats Bogren (NU)Tommy Mårtensson (S)Mats Bogren (NU)Adela Brkic Carlsson (L)Roland Karlsson (C)Adela Brkic Carlsson (L)Roland Karlsson (C)Adela Brkic Carlsson (L)Mikael Levander (NU)Sebastian Gustavsson (M)Mikael Odhage (MP)Anonym Användare ()Jenny Kvist (S)Ingvar Ideström (M)Mikael Dahl (C)Wiktor Öberg (M)Sebastian Gustavsson (M)Mikael Dahl (C)Inga-Kersti Skarland (S)Mikael Levander (NU)Mikael Odhage (MP)Sebastian Gustavsson (M)Mikael Odhage (MP)Aira Eriksson (S)Catharina Örtendahl Rylid (M)Mikael Dahl (C)Anonym Användare ()Mikael Odhage (MP)Niclas Sunding (-)Ingemar Basth (MP)Ingemar Basth (MP)Inga-Kersti Skarland (S)Niclas Sunding (-)Inga-Kersti Skarland (S)Jan-Olof Sundh (V)Mikael Dahl (C)Klas Redin (S)Birgit Andersson (L)Wiktor Öberg (M)Mikael Dahl (C)Anette Hellqvist (M)Jan-Olof Sundh (V)Mikael Dahl (C)Wiktor Öberg (M)Klas Redin (S)Jan-Olof Sundh (V)Klas Redin (S)Mikael Levander (NU)Wiktor Öberg (M)Mikael Levander (NU)Wiktor Öberg (M)Anonym Användare ()Mattias Remar (S)Wiktor Öberg (M)Mattias Remar (S)Wiktor Öberg (M)Jan-Olof Sundh (V)Dan Ljung (V)Anette Hellqvist (M)Catharina Örtendahl Rylid (M)Tommy Mårtensson (S)Mikael Dahl (C)Inga-Kersti Skarland (S)Arne Sjögren (V)Anonym Användare ()Mikael Dahl (C)Arne Sjögren (V)Mikael Dahl (C)Jan-Olof Sundh (V)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Klas Redin (S)Wiktor Öberg (M)Klas Redin (S)Richard Hallifax (M)Mikael Levander (NU)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Tommy Mårtensson (S)Wiktor Öberg (M)Tommy Mårtensson (S)Aira Eriksson (S)Arne Sjögren (V)Jan-Olof Sundh (V)Sebastian Gustavsson (M)Ingemar Basth (MP)Anonym Användare ()Adela Brkic Carlsson (L)Wiktor Öberg (M)Anonym Användare ()Aira Eriksson (S)Wiktor Öberg (M)Arne Sjögren (V)Mikael Dahl (C)Roland Karlsson (C)Arne Sjögren (V)Dan Ljung (V)Roland Karlsson (C)Sebastian Gustavsson (M)Roland Karlsson (C)Arne Fransson (MP)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Mats Bogren (NU)Klas Redin (S)Wiktor Öberg (M)Richard Hallifax (M)Börje Eckerlid (C)Dan Ljung (V)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Liselotte Andersson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Arne Sjögren (V)Wiktor Öberg (M)Dan Ljung (V)Roland Karlsson (C)Dan Ljung (V)Mikael Levander (NU)Tommy Mårtensson (S)Wiktor Öberg (M)Tommy Mårtensson (S)Wiktor Öberg (M)Anonym Användare ()
Ajournering
Upprop
Ajournering
Upprop
9. Svar på motion om näringslivsutveckling
10. Svar på motion om att placera insektshotell i kommunen
11. Svar på motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)
12. Svar på motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning
13. Svar på motion om resursskola
14. Valärenden
Avslutning