Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Information
2. Inkomna motioner och medborgarförslag
3. Inkomna interpellationer och frågor
4. Svar på interpellation Brunnsnäs (S) 2020/551
5. Svar på interpellation gällande Brunnsnäs (MP) 2020/556
6. Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2021 2020/507
7. Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn 2020/513
8. Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019 2020/428
9. Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 2020/467
Upprop
Upprop
10. Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2020/517
11. Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 2020/504
12. Digital signering av protokoll 2020/465
Ajournering
Upprop
Upprop
Upprop
13. Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 2020/524
Roland Karlsson (C)Mikael Dahl (C)Mikael Levander (NU)Klas Redin (S)Adela Brkic Carlsson (L)Sebastian Gustavsson (M)Cristina Bernevång (KD)Niclas Sunding (-)Jan-Olof Sundh (V)Dan Ljung (V)Arne Fransson (MP)Arne Fransson (MP)Kerstin Berggren (MP)Wiktor Öberg (M)Klas Redin (S)Mikael Dahl (C)Klas Redin (S)Mikael Dahl (C)Klas Redin (S)Mikael Levander (NU)Arne Fransson (MP)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Adela Brkic Carlsson (L)Mikael Levander (NU)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Adela Brkic Carlsson (L)Mikael Levander (NU)Wiktor Öberg (M)Mikael Levander (NU)Wiktor Öberg (M)Mikael Levander (NU)Klas Redin (S)Roland Karlsson (C)Dan Ljung (V)Klas Redin (S)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Jan-Olof Sundh (V)Wiktor Öberg (M)Dan Ljung (V)Mikael Levander (NU)Annie Faundes (NU)Roland Karlsson (C)Niclas Sunding (-)Adela Brkic Carlsson (L)Jan-Olof Sundh (V)Niclas Sunding (-)Inga-Kersti Skarland (S)Jan-Olof Sundh (V)Niclas Sunding (-)Wiktor Öberg (M)Jan-Olof Sundh (V)Wiktor Öberg (M)Inga-Kersti Skarland (S)Wiktor Öberg (M)Inga-Kersti Skarland (S)Wiktor Öberg (M)Inga-Kersti Skarland (S)Wiktor Öberg (M)Inga-Kersti Skarland (S)Dan Ljung (V)Niclas Sunding (-)Mikael Levander (NU)Adela Brkic Carlsson (L)Niclas Sunding (-)Dan Ljung (V)Mikael Levander (NU)Mikael Dahl (C)Jan-Olof Sundh (V)Mikael Dahl (C)Cristina Bernevång (KD)Arne Fransson (MP)Niclas Sunding (-)Klas Redin (S)Mikael Levander (NU)Klas Redin (S)Mikael Levander (NU)Wiktor Öberg (M)Mikael Levander (NU)Wiktor Öberg (M)Mikael Levander (NU)Jan-Olof Sundh (V)Inga-Kersti Skarland (S)Mikael Levander (NU)Jan-Olof Sundh (V)Inga-Kersti Skarland (S)Mikael Levander (NU)Jan-Olof Sundh (V)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Wiktor Öberg (M)Roland Karlsson (C)Roland Eriksson (L)Klas Redin (S)Roland Karlsson (C)Klas Redin (S)Dan Ljung (V)Wiktor Öberg (M)Mikael Dahl (C)Klas Redin (S)Mikael Dahl (C)Annie Faundes (NU)Wiktor Öberg (M)Bengt Bogren (SD)Annie Faundes (NU)Wiktor Öberg (M)Börje Eckerlid (C)Wiktor Öberg (M)Mikael Levander (NU)Peter Nilsson (SD)Inga-Kersti Skarland (S)Wiktor Öberg (M)Inga-Kersti Skarland (S)Wiktor Öberg (M)Inga-Kersti Skarland (S)Adela Brkic Carlsson (L)Roland Karlsson (C)Adela Brkic Carlsson (L)Mikael Levander (NU)Klas Redin (S)Wiktor Öberg (M)Klas Redin (S)Wiktor Öberg (M)Klas Redin (S)Wiktor Öberg (M)Dan Ljung (V)Adela Brkic Carlsson (L)Wiktor Öberg (M)Mikael Levander (NU)
Ajournering
Upprop
Ajournering
Ajournering
Upprop
Upprop
Upprop
Upprop
14. Valärenden
Avslutning