Kommunfullmäktigemöte 2020-10-19
Kommunfullmäktige 2019-09-23Kommunfullmäktigemöte 2019-10-21Kommunfullmäktigemöte 2019-11-25Kommunfullmäktigemöte 2020-01-13Kommunfullmäktigemöte 2020-02-17Kommunfullmäktigemöte 2020-05-11Kommunfullmäktigemöte 2020-06-15Kommunfullmäktigemöte 2020-08-24Kommunfullmäktigemöte 2020-09-21Kommunfullmäktigemöte 2020-11-23 18:30 (Kommande möte)
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Justering
2. Fastställande av föredragningslista
3. Meddelanden
4. Valärenden, fyllnadsval och entlediganden
5. Marköverlåtelseavtal – Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Barkarbystaden III, fastigheten Barkarby 2:59
6. Delårsrapport per augusti 2020 för Järfälla kommun
7. Skattesats 2021
8. Starta en konsthall för samtidskonst, svar på motion från Patric Andersson (MP)
9. Trygg cykelförvaring för trygga Järfällacyklister, svar på motion från Mikael Jämtsved (MP)
10. Väg mellan Viksjö och Lövstavägen, svar på motion från Torbjörn Jönsson m.fl. (SD)
11. Införande av äretiteln borgmästare, svar på motion från Torbjörn Jönsson m.fl. (SD)
13. Järfälla gymnasiesärskola 2.0, svar på motion från Annie Säll (S), Bo Leinerdal (V) och Patric Andersson (MP)
14. Hissa de nationella minoriteternas flaggor i Järfälla, svar på motion från Bo Leinerdal (V) och Annica Nilsson (V)
15. Plan för kulturmiljöskyltning, svar på motion från Bo Leinerdal m.fl. (V)
16. Ett litterärt Järfälla, svar på motion från Mikael Jämtsved (MP)
17. Förbud mot engångsgrillar, svar på motion från Torbjörn Jönsson m.fl. (SD)
18. Starta kolloverksamhet i egen regi, svar på motion Eva Ullberg (S), Bo Leinerdal (V) och Mikael Jämtsved (MP) m.fl.
19. Anslut Järfälla till UNESCO:s europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR), presentation av motion från Bo Leinerdal (V) och Annica Nilsson (V)
20. Satsa på språkutvecklande arbetsplatser inom Järfällas äldreomsorg, presentation av Bo Leinerdal (V) och Annica Nilsson (V)
21. Återbruksgalleria i Järfälla, presentation av motion från Bo Leinerdal (V) och Annica Nilsson (V)
22. Standard på trottoarer, gång- och cykelvägar, presentation av motion från Patric Andersson (MP)
23. Konsumentekonomi för unga vuxna, presentation av motion från Patric Andersson (MP)
24. Offentliga papperskorgar, presentation av motion från Patric Andersson (MP)
25. Naturligt kretslopp och en skapande miljö i förskolan, presentation av motion från Patric Andersson (MP)
26. Interpellation till socialnämndens ordförande angående lika möjligheter för mottagare av regeringens tillfälliga tilläggsbidrag från Bo Leinerdal (V)
27. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående diskriminering i skolan från Mia Söderlind (V)
Avslutning