Kommunfullmäktigemöte 2021-09-20
Kommunfullmäktigemöte 2021-04-19Kommunfullmäktigemöte 2021-05-10Kommunfullmäktigemöte 2021-06-14Kommunfullmäktigemöte 2021-11-22 18:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-12-13 16:00 (Kommande möte)
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Justerare föreslås Leif Gustavsson (S) och Birgitta Olander (oberoende (M)). Justeringstiden föreslås torsdagen 23e september kl 15.30.
2. Allmänhetens frågestund
3. Inkomna motioner och medborgarförslag
4. Inkomna interpellationer och frågor
5. Återkoppling från Demokrati- och Visionsberedningen
6. Bostadsförsörjningsprogram för Tranemo kommun
Ajournering
Upprop
7. Svar - Medborgarförslag om fria bad
8. Svar - Medborgarförslag om hopptornet i Ambjörnarp
9. Svar - Motion om slöseri med skattemedel, ipads
10. Svar - Motion om muntlig presentation av interpellation
11. Svar - Motion om bidrag till IOP
12. Svar - Interpellation om Centralen
13. Detaljplan Grimslund 2:77 M fl (Nexans Sweden AB) i Grimsås
14. Justering av kapitalkostnader 2021
15. Utredningsuppdrag avseende kommunal samverkan i Sjuhärad
16. Årsredovisning 2020, Tolkförmedling Väst
Upprop
17. Årsredovisning 2020 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF)
18. Årsredovisning 2020 Sjuhärads kommunalförbund Boråsregionen
19. Valärende - Avsägelse från Ulrika Glans (M)
20. Valärende - Avsägelse från Monica Fredin (S)
21. Valärende - Avsägelse från Ann Blomquist Ölander
22. Valärende - Avsägelse från Marianne Andersson (C)
23. Valärende - Avsägelse från Fredrik Risby (Kd)
24. Valärende - Avsägelse från Robert Bertilsson (Kd)
25. Information från kommunstyrelsen
26. Delgivningar
27. Rapport från beredningarna
28. Rapport från revisorerna
Avslutning