Kommunfullmäktigemöte 2020-05-27
Kommunfullmäktigemöte 2019-02-13Kommunfullmäktigemöte 2019-03-13Kommunfullmäktigemöte 2019-04-10Kommunfullmäktigemöte 2019-05-15Kommunfullmäktigemöte 2019-06-12Kommunfullmäktigemöte 2019-09-11Kommunfullmäktigemöte 2019-11-13Kommunfullmäktigemöte (budget) 2019-11-27Kommunfullmäktigemöte (budget) del 2 2019-11-27Kommunfullmäktigemöte 2019-12-11Kommunfullmäktigemöte 2020-02-26Kommunfullmäktigemöte 2020-04-01Kommunfullmäktigemöte 2020-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-02-17 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-04-07 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-04-28 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-06-02 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23 09:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-09-22 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-10-27 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-11-24 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-12-15 19:00 (Kommande möte)
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Val av justerare och datum för justering
2. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
3. Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut under 2019
4. Svar på motion om att utreda alternativa åtgärder för Holmagårdens användning
5. Svar på motion om insyn i kommunens utskott
Upprop
6. Svar på motion om att inrätta klimatpolitiskt råd i Svedala kommun
7. Svar på motion om införande av gågata i samband med Coronapandemin
8. Svar på motion om administrativa system
9. Anmälan av motion om att aktivt jobba för att Svedalahems hyresgäster inte ska vräkas på grund av Coronans effekter
10. Valärenden
11. Meddelanden och skrivelser
Avslutning