Kommunfullmäktigemöte 2021-06-02
Kommunfullmäktigemöte 2019-02-13Kommunfullmäktigemöte 2019-03-13Kommunfullmäktigemöte 2019-04-10Kommunfullmäktigemöte 2019-05-15Kommunfullmäktigemöte 2019-06-12Kommunfullmäktigemöte 2019-09-11Kommunfullmäktigemöte 2019-11-13Kommunfullmäktigemöte (budget) 2019-11-27Kommunfullmäktigemöte (budget) del 2 2019-11-27Kommunfullmäktigemöte 2019-12-11Kommunfullmäktigemöte 2020-02-26Kommunfullmäktigemöte 2020-04-01Kommunfullmäktigemöte 2020-04-29Kommunfullmäktigemöte 2020-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-07Kommunfullmäktigemöte 2021-04-28Kommunfullmäktigemöte 2021-09-22 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-10-27 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-11-24 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2021-12-15 19:00 (Kommande möte)
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Val av justerare och datum för justering
2. Exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 (padel) m.fl.
3. Antagande av detaljplan för Svedala 122:88 m.fl. i Norra industriområdet (padelhall), Svedala kommun
4. Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup
5. Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19
6. Upphävande av bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier från kultur- och fritidsnämnden, Författningssamling 1:03
7. Svar på motion om delad utbetalning av försörjningsstöd
8. Svar på motion om trafiksäkerhet i kommunens villaområden
Ajournering
Ajournering
Upprop
9. Anmälan av motion om Holmagårdens särskilda boende
10. Anmälan av motion om barnkonventionen som svensk lag
11. Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut under 2020
12. Valärenden
13. Meddelanden och skrivelser
Avslutning