Kommunfullmäktigemöte 2019-06-12
Kommunfullmäktigemöte 2019-02-13Kommunfullmäktigemöte 2019-03-13Kommunfullmäktigemöte 2019-04-10Kommunfullmäktigemöte 2019-05-15Kommunfullmäktigemöte 2019-09-11 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-10-09 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-11-13 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte (budget) 2019-11-27 09:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte (reservdag budget) 2019-11-28 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-12-11 19:00 (Kommande möte)
Allmänhetens frågestund
Öppnandet av mötet
Ajournering
Upprop
1. Val av justerare och datum för justering
2. Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019
3. Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 samt ombudgetering av investeringsprojekt i 2019 års budget
4. Årsberättelse och revisionsberättelse Samordningsförbundet Nils 2018
5. Samverkansavtal avseende Bara Söder
6. Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029
7. Revidering av författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets
8. Revidering av författningssamling 2:02 Avgift för frukost i skolan
9. Revidering av författningssamling 2:16 Matpriser vid servering
10. Revidering av bolagsordning för Bostads AB Svedalahem
11. Revidering av bolagsordning för Svedala Exploaterings AB (Svedab)
12. Svar på motion om förmånscyklar till Svedala kommuns personal
13. Valärenden
14. Anmälan av motion om att inrätta klimatpolitiskt råd i Svedala kommun
15. Anmälan av motion om att införa fritidsbank
16. Meddelanden och skrivelser
Avslutning