Kommunfullmäktigemöte 2019-03-13
Kommunfullmäktigemöte 2019-02-13Kommunfullmäktigemöte 2019-04-10 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-05-15 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-06-12 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-09-11 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-10-09 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-11-13 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte (budget) 2019-11-27 09:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte (reservdag budget) 2019-11-28 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-12-11 19:00 (Kommande möte)
Allmänhetens frågestund
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Val av justerare och datum för justering
2. Upphävande av Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun
3. Revidering av Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets
4. Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut under 2018
5. Val till samordningsförbundet Nils
6. Övriga valärenden
7. Anmälan av interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om tre svarsalternativ gällande folkomröstningen i Svedala kommun 2019
8. Anmälan av motion om ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid
9. Meddelanden och skrivelser
Avslutning