Kommunfullmäktigemöte 2019-04-10
Kommunfullmäktigemöte 2019-02-13Kommunfullmäktigemöte 2019-03-13Kommunfullmäktigemöte 2019-05-15 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-06-12 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-09-11 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-10-09 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-11-13 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte (budget) 2019-11-27 09:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte (reservdag budget) 2019-11-28 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-12-11 19:00 (Kommande möte)
Allmänhetens frågestund
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Val av justerare och datum för justering
2. Årsredovisning med bokslut 2018, Svedala kommun
3. Omfördelning investeringsbudget 2019 för VA-enheten
4. Exploateringsprogram 2019-2023 för Svedala kommun
5. Rättelse av beslut rörande projektet heltid som norm
6. Redovisning av ej avgjorda motioner 2019
7. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om tre svarsalternativ gällande folkomröstningen i Svedala kommun 2019
8. Svar på interpellation till valnämndens ordförande om folkomröstningen
9. Anmälan av motion om tillbyggnad av kommunhuset
10. Anmälan av motion om insyn i kommunens utskott
11. Anmälan av motion om syskonförtur
12. Anmälan av motion om öppen förskola
13. Anmälan av motion om parkeringsnorm
14. Val till kommunala bolag
15. Övriga valärenden
16. Meddelanden och skrivelser
Avslutning